Stress Management B-Complex - Obchody CaliVita International

Prejsť na obsah

Stress Management B-Complex

Stress Management B-Complex
Vitamíny Calivita
Úľava od stresu s komplexom vitamínov B

100 tabliet
Množstvo na sklade: 132
19.90 €
stresujúce prácePomoc pri strese

Tablety obsahujúce celé spektrum vitamínov B, ako aj vitamín C a horčík. Účinkujú upokojenie a zmierňujú nervové napätie, chránia kardiovaskulárny systém.
25% zľavy od prvého nákupu >>
arrow

pilulky na stres a nervy

Úľava od stresu s komplexom vitamínov B

Stres je súčasťou nášho života. Zatiaľ čo pozitívny stres potrebujeme, pretože nás motivuje a zvyšuje našu výkonnosť, negatívny stres môže strpčovať naše životy a dlhodobo môže viesť aj k chorobám. Predchádzajte stresu správnym životným štýlom a vhodnou diétou! Vašu snahu môže podporiť rodina vitamínov B, v našom produkte Stress Management doplnená o vitamín C a horčík, ktoré nielenže pomáhajú činnosti nervového systému, ale majú tiež pozitívny vplyv na metabolizmus a činnosť imunitného systému.

Komu a kedy ho odporúčame?
 • Tým, ktorí sú v zamestnaní alebo v dôsledku svojho životného štýlu vystavení stresu.
 • V prípade intenzívnych fyzických nárokov.
 • Každému na posilnenie imunitného systému.

PRÍZNAKY NEDOSTATKU
Medzi príznaky nedostatku vitamínov B môžu patriť v závislosti od toho, ktorého z vitamínov B je nedostatok: nechutenstvo, anémia a kožné ťažkosti, problémy so srdcom, svalmi, nervami a metabolické problémy.*

VEDELI STE, ŽE...?
Choroba nazývaná beri-beri je spôsobená nedostatkom vitamínu B1? Prvý popis tohto stavu pochádza z roku 2697 pred n.l. z Číny, ale spojenie medzi týmito príznakmi a deficitom vitamínu B1 bolo objavené až v roku 1937. V súčasnosti by sa táto choroba mohla objaviť, ak v strave prevažuje lúpaná ryža alebo v prípade alkoholizmu v rozvojových krajinách.
100 tabliet

Dávkovanie
1 - 3 tablety denne

Zloženie
Vitamín B1 1.3 mg
Vitamín B2 1.8 mg
niacín 15 mg
kyselina pantoténová 5 mg
Vitamín B6 2 mg
kyselina listová 100 mcg
cholín 100 mg
inozitol 100 mg
Vitamín B12 2 mcg
Vitamín C 60 mg
horčík 30 mg

 • Užívanie vitamínu B môže zmeniť farbu moču na jasnožltú a dodať mu charakteristický pach.
 • Mali by ste sa poradiť sa s kvalifikovaným lekárom, než začnete užívať akýkoľvek doplnok.
 • Neprekračujte odporúčané denné dávky.
 • Potravinové doplnky nemôže nahradiť vyváženú zmiešanú stravu.
 • Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Tablety, ktoré obsahujú celé spektrum vitamínov B a vitamínu C a horčíka. Upokojenie nervové napätie a upokojuje, chráni kardiovaskulárny systém.

V dobách fyzického alebo psychického stresu, nutričných požiadaviek našich metabolizmu zvyšuje. To môže byť obzvlášť pravdivé pre živiny, ktoré patria do rodiny B vitamínov, z dvoch hlavných dôvodov. Po prvé, že hrajú dôležitú úlohu v podpornej výrobu energie, a funkcie centrálnej nervovej sústavy, a za druhé, sú rozpustné vo vode, a preto nie sú uložené v tele. Tieto faktory môžu vitamíny B náchylnejší k vyčerpaniu počas obdobia stresu v porovnaní s ďalšími živinami. To je dôvod, prečo kvalita komplex vitamínov B s vysokou biologickú dostupnosť tvoria chrbticu CaliVita's® Stress management.

Vitamíny, ktoré patria do tohto komplexu patrí B1 tiamín, riboflavín B2, B3 niacín, B5, B6 kyselinu pantoténovú pyridoxín, biotín B7, B8 inozitol, B9 kyselinu listovú a B12 kobalamín. Cholín, zatiaľ čo technicky nie vitamínov, je často súčasťou tejto skupiny, ako to funguje v úzkom spojení s kyselinou listovou a kobalamínu. Niektoré z týchto životne dôležitých živín, sú zapojené do metabolických procesov, ktoré premieňajú sacharidov a tukov na energiu. Rovnako tak, vitamínov skupiny B hrajú zásadnú úlohu pri tvorbe a výrobe červených krviniek, ktoré sú dôležité pre prenos kyslíka do buniek. Niekoľko B vitamíny zohrávajú úlohu v produkcii hormónov, a regulácii hladiny cholesterolu v krvi. Iné, ako je cholín a inositol hrať úlohu v prenose nervových impulzov, podporujú integritu nervových buniek a prispieva k zdravému fungovaniu centrálnej nervovej sústavy.

CaliVita ® lepší vzorec s prídavkom vitamínu C a horčíka. Vitamín C je ďalší vo vode rozpustný vitamín, ktorý sa podieľa na syntéze niektorých neurotransmitting hormónov, ktoré sú zásadné pre funkciu mozgu a môže mať vplyv na náladu. Rovnako tak sa podieľa na tvorbe energie, procesy nášho tela. Horčík je tiež zásadný význam pre podporu procesu premeny tukov a sacharidov na využiteľnú energiu.

Indikácie:
Upokojujúce (znižuje trasenie rúk, blikanie očných viečok)
Znižuje stres, podráždenosť
Chráni kardiovaskulárny systém
Doporučené pre depresie, hyperaktivita
Odporúča sa pre migrény
Zabraňuje šedivějící a vypadávanie vlasov
Uľahčuje zaspať
Pomáha pri liečbe anémie, ochorenia kože.

Dávkovanie:
3 x 1 tableta denne.

Poznámky:
Ak sa vezme vitamín B komplex moč stmavne žlté a majú špecifickú vôňu, s trvalým fyzickej záťaži - napríklad v profesionálnom športe - to môže byť sotva znateľný.

UPOZORNENIE!

8 DÔVODOV, PREČO SI VYBRAŤ PRODUKTY CALIVITA:
  • Vďaka vynikajúcemu profesionálnemu zázemiu ponúka CaliVita už vyše dvadsať rokov svoje produkty v súlade s danými predpismi a v tej najvyššej kvalite.
  • Vždy sa snažíme používať prírodné materiály, ktoré pochádzajú z tých najlepších zdrojov.
  • V priebehu svojho vývoja sa zameriavame na využitie lepšieho vstrebávania, napr. organických látok.
  • Na naše produkty poskytujeme 100% záruku kvality.
  • Aby sme trvale zabezpečili vynikajúcu kvalitu, naše produkty sú predmetom prísneho a niekoľkonásobného overovacieho procesu.
  • Veľká väčšina našich doplnkov výživy sa vyrába vo farmaceutických podmienkach v USA.
  • Produkty sa vyrábajú podľa zásad GMP (Good Manufacturing Practice), zatiaľ čo prebieha neprestajná kontrola a tiež pravidelne rozvrhnuté previerky FDA (Food and Drug Administration). Úzko spolupracujeme s miestnymi odborníkmi, ktorí sa zaoberajú poskytovaním licencií, a tým zabezpečujeme, že naši spotrebitelia vždy dostanú produkty tej najvyššej kvality.
  • Všetky naše produkty sú v súlade s právnymi vykonávacími predpismi platnými v SR a podliehajú kontrole ministerstva zdravotníctva.
         Stres a napätie nás ničí fyzicky aj psychicky
          Stres modernej doby je stálou súčasťou nášho života. Je odpoveďou organizmu na nepriaznivé vplyvy okoliaa záťaž. Stresu sa nedá vyhnúť. Je normálnou súčasťou života - a dokonca určitá dávka stresu je pre optimálne žitie potrebná! Stres sa stane problémom vtedy, keď máme pocit, že nezvládame to, čo sa deje v našom živote, alebo máme pocit, že už svoj život nedokážeme  riadiť.

          Reak­ciu or­ga­niz­mu na stres roz­de­ľu­jú od­bor­ní­ci na tri fá­zy.

          Pr­vá je po­plac­ho­vá - or­gan­izmus vy­lu­ču­je väč­šie množ­stvo hor­mó­nu ad­re­na­lín, zvy­šu­je sa krv­ný tlak, tep sr­dca, zrýc­hľu­je sa dýc­ha­nie, zvý­ši sa vy­lu­čo­va­nie po­tu, krv z ob­las­ti trá­viacich or­gá­nov sa pre­sú­va do sva­lov.

          Druhou fá­zou je re­zis­ten­cia - or­gan­izmus bo­ju­je so stre­so­rom a sna­ží sa naň adap­to­vať ale­bo ho zdo­lať. Ak to tr­vá pridl­ho, stav sa zhor­šu­je a ob­ja­vu­jú sa cho­ro­by zo stre­su, ako je nap­rík­lad vznik ža­lú­doč­ných vre­dov, vy­so­ké­ho kr­vné­ho tla­ku, sr­dco­vo-­ciev­nych oc­ho­re­ní, a doc­hád­za aj k po­ško­de­niu imu­nit­né­ho sys­té­mu.

          Pri tretej fá­ze, vy­čer­pa­ní - or­gan­izmus po­dlie­ha stre­su, čo mô­že viesť až k apa­tii, dep­re­sii, re­zig­ná­cii a nie­ke­dy do­kon­ca smr­ti.

          Dl­ho­do­bý stres po­dľa od­bor­ní­kov po­škod­zu­je nie­len psyc­hic­ké, ale aj fy­zic­ké zdra­vie.

          Spôsobuje v organizme disharmóniu: v dôsledku zrýchlených procesov metabolizmu sa rýchlejšie spotrebúvajú všetky zásoby životne dôležitých živín. Pretože je porušená vnútorná rovnováha, organizmus je nútený bojovať za svoje prežitie.

          Nadmerný stres sa podieľa na poruchách tráviacich orgánov a v konečnom dôsledku na zhoršení výživy všetkých orgánov. A naopak, nesprávna výživa zvyšuje náchylnosť k stresu a jeho zvládanie.

          Hlavné stresové udalosti v živote človeka:
          strata člena rodiny, rozvod, manželské ťažkosti, choroba alebo zranenie,  strata práce, finančné problémy, konflikty, tehotenstvo, sexuálne ťažkosti, odchod do dôchodku, skúšky v škole. K emocionálnym stresorom patrí úzkosť, zármutok, obavy a strach, nenávisť, nepriateľstvo a pod.

          Varovné signály, pri ktorých treba riešiť neúnosné stresové situácie:
          • Nespavosť, spomalené reakcie, bolesti hlavy, pocit strachu;
          • Búšenie srdca, zvýšený tep a krvný tlak, nechutenstvo, kŕčové bolesti brucha;
          • Náladovosť, podráždenosť, úzkosť, depresia.

          Ako si pomôcť?
          • Vytvorte si ideálny spôsob relaxu.
          • Striedajte námahu s odpočinkom.
          • Rozlišujte dôležité od menej dôležitého.
          • Naučte sa rozumne hospodáriť s časom.
          • Veľa urobí aj pozitívne myslenie.

          Oplatí sa však zavolať na pomoc aj prírodu.

          Teba jesť viac potravín s vysokým obsahom vlákniny (surová zelenina, ovocie, celozrnné obilniny), dobrý účinok majú J bioflavonoidy citrusových plodov. Vitamíny skupiny B majú úzky vzťah k činnosti periférneho aj centrálneho nervového systému. Vitamín B1 pomáha udržovať dobré pocity, dobrý stav nervového systému, bráni tiež únave. Stres zvyšuje spotrebu vitamínu C a E. Pocit úzkosti môže zvýšiť strava s nedostatkom vápnika, horčíka alebo niacínu. Vápnik sa považuje za látku s  upokojujúcim účinkom.

          Pomocníci CaliVita:
                 arrow

                 Stress Management - Recenzie produktov

                 Pridajte komentár, ohodnoťte produkt alebo položte otázku
                 Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.
                 0
                 0
                 0
                 0
                 0
                 arrow
                 Záruka najnižšej ceny
                 Stress Management B-Complex
                 Návrat na obsah